V sobotu 4. 3. 2017 se konala Valná hromada TJ Sokol Dříň za účasti 19 členů. Valnou hromadu zahájil starosta jednoty bratr Zdeněk Rohlíček "Slovem starosty". Zrekapituloval první rok jeho působení ve funkci starosty a přednesl analýzu činnost jednoty.


Vážení sokolové, sestro (sestry) a bratři.

V první řadě Vás všechny chci pozdravit a přivítat na Valné hromadě Tělocvičné jednoty Sokol Dříň. Dovolím si lehce zhodnotit první rok ve funkci starosty a provést jakousi analýzu úspěchů i neúspěchů jednoty.

V loňském roce se udělalo opět hodně práce, za což chci poděkovat Vám všem, kteří jste odpracovali stanovené brigádnické hodiny a dokonce někteří jste pracovali i nad stanovený limit. Hlavním cílem bylo natření plechových střech a údržba vegetačního porostu pozemku z důvodu dobrých sousedských vztahů. Další činností bylo obnovení několika laviček a postupná likvidace náletových rostlin v zadní části pozemku, natření podlahy v šatně domácích nebo likvidace již nefunkčních komínů. Na druhou stranu jsou mezi námi i tací, kteří se brigád nezúčastňují, ale své brigádnické hodiny tzv. vyúčtují finančním obnosem. Obě varianty osobně kvituji, i když se domnívám, že samotná účast hlavně na organizovaných brigádách má přesah v určité soudržnosti a možnosti se poznat i napříč jednotlivými oddíly. Na druhou stranu je jisté, že ne vše jsme schopni provést brigádou a vybrané částky můžeme využít např. na různé revize nebo uložit do fondu oprav a využít v jiných akcích, jako je například letošní plánovaná oprava okapů v ulici, které jsou již ve velmi dezolátním stavu. Nechci a ani nebudu tady hodnotit sportovní oddíly, protože tato oblast je primárně určena předsedovi sportu, ale chci konkrétně poděkovat br. Markovi Teimlovi za uspořádání vánočního turnaje a jeho přístup k informovanosti a správě webových stránek.

Úplně z jiného úhlu pohledu zde musím konstatovat, že každý z nás by si měl uvědomit, kdo vlastně jsme, k čemu jsme se dobrovolně přihlásili a čeho chceme dosáhnout. Slovo starosty neslouží k tomu, abych tady demoralizoval nebo dokonce demagogicky ovlivňoval váš přístup k organizaci České obce sokolské a sokolu obecně. Vím, že pro mnoho členů je setrvání v této organizaci dáno pouhou možností provádět svůj koníček nebo se scházet při stejně zaměřených činnostech v určitém stejně postiženém kolektivu. A co musí tedy obětovat? Vlastně jenom členský příspěvek, protože ten jediný je povinností každého jednotlivce uhradit. V loňském roce se na sjezdu ČOS odhlasovalo, že členský příspěvek pro členy do 18 let a 65+ bude navýšen z 100,-Kč na částku 200,-Kč. Okamžitě se v některých jednotách zvedla negativní reakce, jak si tohle může někdo dovolit. Proč to tady zmiňuji. V naší jednotě je za celoroční možnost sportovat, účtováno včetně oddílových příspěvků celkem 1500,-Kč, což znamená cca 125,-Kč za měsíc pro jednoho člena. Za cenu 125,-Kč měsíčně má tedy sportovec zajištěné teplo, světlo a sociální zařízení při tréninku, úklid sokolovny a šaten a dále možnost hrát v soutěžích a využívat další vymoženosti celého areálu. Každý z nás si tedy musí zodpovědět otázku, do jaké míry si uvědomuje, že vstupem do sokola převzal i určitou zodpovědnost za hmotný a nehmotný majetek této jednoty a záleží na nás všech, jak bude jednota prosperovat, jaké zázemí si vytvoří oddíly pro svůj sport a zda bude co předat našim nástupcům.

V závěru mého příspěvku musím vyzdvihnout a zvlášť poděkovat výboru, který během celého ročního období pracoval velmi svědomitě a snažil se plnit úkoly dle zadání v usnesení vámi, tedy valnou hromadou schválené, a to ve svém volném čase bez nároku jakékoliv odměny na rozdíl od praktik jiných jednot. Tímto Vám všem děkuji za daný prostor na této valné hromadě a se sokolským pozdravem Nazdar předávám zpět slovo předsedajícímu.

Zdeněk Rohlíček, starosta TJ Sokol Dříň

V Kladně 4. 3. 2017