Vybrali jsme tři kritéria: pozice na žebříčku, procenta a body. U každého hráče bylo provedeno srovnání s minulou sezónou. Pro každé kritérium uvádíme šest hráčů, kteří dosáhli nejlepšího zlepšení. Kdo jsou tedy skokani sezóny?

Pozice na žebříčku

Pozici na žebříčku si nejlépe vylepšili dva hráči základu Áčka, jeden hráč základu Béčka, dva hráči základu Céčka a dva hráči základu Déčka. Nejvíce si pozici vylepšil Marek Teiml, konkrétně o 26 míst z 81. na 55. pozici. Petr Hrudka se posunul o 20 míst a Jan Husák o 17 míst.

HráčPozice vloniPozice letosZměna
Marek Teiml81.55.26
Petr Hrudka93.73.20
Jan Husák91.74.17
Zdeněk Kasík96.82.14
Luděk Stočes48.41.7
Milan Šimáček111.105.6
Josef Kozel118.112.6

Procenta *

Stejný hráč, jako ve srovnání pozic, který se zlepšil nejvíce - Marek Teiml z 30% na 52%. Zdeněk Kasík zaznamenal zlepšení z 15% na 37% a Milan Žiaran z 13% na 29%.

HráčProcenta vloniProcenta letosZměna
Marek Teiml30,13652,04821,912
Zdeněk Kasík15,38137,23321,852
Milan Žiaran12,95229,09716,145
Jiří Starý13,13628,06614,930
Jan Husák25,28238,04012,758
Milan Šimáček14,40025,77111,371

Body **

Dva hráči ze základu Áčka, Béčka a Céčka si nejlépe vylepšili bodový zisk vůči prvnímu hráči v žebříčku. Nejlépe si vedl Marek Teiml, z 61% na 79%. Petr Hrudka z 53% na 70% a Jan Husák z 54% na 70%.

HráčBody vloniDosažených % vůči prvnímu hráči žebříčkuBody letosDosažených % vůči prvnímu hráči žebříčkuRozdíl dosažených %
Marek Teiml353,0560,69461,3879,3118,62
Petr Hrudka307,4052,84409,6170,4117,57
Jan Husák315,8954,30407,6370,0715,77
Zdeněk Kasík300,3151,62383,5565,9314,31
Milan Vinkl316,9654,59379,3465,2110,72
Luděk Stočes466,380,16509,4386,966,80

* procenta: jsou přepočítána dle jednotlivých tříd - přebráno z regionálního žebříčku
** body: je srovnáváno, kolik % bodů prvního hráče žebříčku dané sezóny hráč dosáhl

Kdo se nejvíce zlepšil v sezóně 2015/2016?