V sobotu 23. 3. 2024 se konala Valná hromada TJ Sokol Dříň. Valnou hromadu zahájil starosta jednoty bratr Zdeněk Rohlíček "Slovem starosty".

Vážené sestry a bratři, vážená Valná hromado,

Dovolím si Vás v úvodu konání dnešní Valné hromady všechny přivítat a zhodnotit práci výboru, jakožto celkově práci v TJ. Sokol Dříň za rok 2023. Opět po několika letech se naše Valná hromada (dále jen VH) koná v prostorách sálu sokolovny. Hlavním důvodem je rozrůstající se členská základna a prostorové zázemí.

Dnešní VH je poslední v běžném 3letém volebním období, protože rok 2025 je dle stanov ČOS opět rokem řádných voleb. Jak jsem avizoval při posledních volbách v roce 2022, v nadcházejícím období již nebudu do výboru zdejší Jednoty kandidovat. Věřím, že se v nové členské základně najdou nové tváře, které budou dále místní Sokol vést a zvelebovat. V roce 2023 došlo u naší Jednoty k založení nového oddílu všestrannosti, který vede ses. Šímová. Lze říci, že se jedná o ženu s maximální aktivitou a pokud jí mám přirovnat k některému sokolskému heslu, tak si dovolím zacitovat tyto dvě „Věčný ruch, věčná nespokojenost!“ nebo „Jen ruchem žijeme!“. Neváhala a okamžitě se přihlásila do kurzu cvičitelek. Po vzoru „Jedinec nic, celek vše“ založila zmíněný oddíl, který vedle cvičení také exceloval v hojnosti akcí pro děti. Díky informačnímu kanálu na sociálních sítích se o akcích všestrannosti dozvídá stále širší okruh veřejnosti. Věřím, že jí toto odhodlání vydrží i přesto, že ne vždy se vše podaří. A stejně tak chci vyzdvihnout vedoucího stolního tenisu br. Teimla, který spravuje vedle administrace okresních a krajských družstev celou ECZ (evidence členské základny) naší Jednoty a taktéž se stará o aktualizace našeho sokolského webu. Ve svém slovu starosty zmiňuji tyto dvě jména záměrně, protože nechci, aby zanikla při hodnocení činnosti jednotlivých oddílů. Z akcí, které jsem velmi kladně kvitoval, byly dobrovolné brigády členů všestrannosti nebo dětmi položení věnce 8. října u zdejšího památníku, kdy jsme si připomněli Památný den sokolstva. Největší stavební akcí Jednoty, kterou budu zmiňovat i ve veřejné zprávě, byla oprava naší kanalizace a nové připojení na kanalizační řád Vodáren Kladno. Ti, co se na akci pracovně podíleli, si samozřejmě zaslouží poděkování, ale na druhé straně si neodpustím jízlivou poznámku. Když se na minulé VH odhlasoval návrh jednatele, ohledně znovuzavedení brigád po covid pauze, VH si odhlasovala, že budou brigády pouze dobrovolné na základě vyhlašování termínů br. Kolářem. Bohužel nedošlo v roce 2023 k aktivaci ani jedné brigády, a proto nebyla možnost výborem cokoliv hodnotit. Je tedy opět na VH, zda bude v této oblasti chtít něco změnit. To, že brigáda může být i pozitivem v udržování kolektivu a druhu relaxace, byla letošní jarní akce „uklidíme mrňatům“, kterou svolal br. Segmüller. Po odvedené práci následovalo i kolektivní opečení vuřtů, které dodal br. Hrudka.

Záměrně tady uvádím jednotlivé členy a oddíly a jejich aktivity, protože mnoho sester a bratrů v našem Sokole možná ani nezná zdejší výbor, nezajímá se o nic víc, než daný sport a výši oddílových příspěvků. Ano, trochu to zlehčuji, ale Sokol je vedle sportovních aktivit i aktivitou společenskou a kulturní. Proto vždy, a nejen z pozice starosty zastávám postoj, že jsem hlavně členem TJ Sokol Dříň. Vedle sportu jednotlivých oddílů by měl hlavně výbor umět členy spojovat v dalších akcích se společenskou či kulturní tématikou, což se vlastně neděje.

Když jsem tedy zmínil výbor, mohu dodat, že se v roce 2023 sešel celkem 3x v řádném termínu a 1 x v mimořádném. Zápis řádné schůze leden, duben a září byl vyvěšen na náš web. Mimořádná schůze byla korespondenční, kde se mimo jiné řešila problematika oddílových příspěvků a nový „Provozní řád“. V prosinci jsem se sešel se zástupci oddílu všestrannosti, kdy se diskutovala úprava oddílových příspěvků. Přestože schůzka byla ukončena shodou obou stran, byla celá věc ještě řešena se zástupci oddílu všestrannosti na župě Budečské z důvodu mé případné podjatosti. Určení výše oddílových příspěvků náleží výboru, který se musí starat o finance celé Jednoty s péčí řádného hospodáře. Protože si jako výbor uvědomujeme, že může pro někoho být navýšení problematické, zvláště tam, kde jsou v Sokole dvě děti nebo matka s dítětem, lze uplatnit u zdravotních pojišťoven celou nebo část nákladů z pravidelné sportovní aktivity. Proto došlo i ke změně výše oddílových příspěvků v Provozním řádu Jednoty. Tiskopis je vyvěšen opět na našich web stránkách. Zda proplácí nějakou část tedy Vaše konkrétní ZP si musí už každý člen zjistit sám.

Dalším bodem mého příspěvku je krátká informace k událostem předsednictva ČOS. Všichni asi zaznamenali nepříjemnou aféru, která se z kraje letošního roku odehrála v samém centru ČOS, tedy v Tyršově domě v Praze. Osobní asistentka (Eliška Colding) nejvyšší představitelky Sokola, starostky H. Moučkové zde spáchala údajně sebevraždu. Následovala informace, že tato osoba připravila Spolek ČOS minimálně o 40 mil., dnes se již mluví o cca 46 mil. Přestože stále probíhá v celé věci trestní řízení, rozpoutala se napříč celou republikou silná diskuze, protože se na světlo dostávaly nové kusé informace. V další vlně zaplavily emaily otevřené dopisy zástupců sokolských jednot a začala válka mezi stoupenci paní starostky a oponenty. Po odvysílání kauzy v České televizi v pořadu Reportéři ČT, se díky výrokům některých zástupců představenstva ČOS (např. p. Uhlíř), ale i mluvčího (p. Smejkal) vše dalo do pohybu. Dne 9.3.2024 proběhlo mimořádné zasedání výboru ČOS, kde Hana Moučková odstoupila z funkce starostky. Rezignaci podal i Marek Tesař z funkce ředitele ČOS. Důvěru nezískal ani již zmiňovaný J. B. Uhlíř, který následně také rezignoval. Do dalšího zasedání Výboru ČOS (duben) bude kompetence starosty ČOS vykonávat první místostarosta M. Chlumský. Naše stanovisko k odvolání starostky H. Moučkové na župu Budečskou bylo odesláno již 19.02. a dále řešeno na schůzi představenstva župy 22.02. Kauza sama určitě oslabí současnou důvěru Sokolů, a to jak u laické veřejnosti, sponzorů, ale i samotných členů. Během několika měsíců se ukázalo, jaké praktiky ústředí ČOS provozuje a je tedy urychleně potřeba celou situaci řešit.

V posledním bodu mého příspěvku se věnuji nejdůležitější akci, což je letošní 17 Všesokolský slet. Přestože naše jednota nenacvičuje žádnou skladbu, neznamená to, že nemůžeme sletu alespoň nějak pomoci. V diskuzi Vás seznámím s možností účasti alespoň v pozici pořadatele nebo značkovače, případně se účastnit slavnostního zahájení při sletu Sokolské župy Budečské.

V závěru chci všem členům naší TJ. popřát, aby je neopouštěla dobrá nálada a sportovní duch si potřásal ruku v ruce s každou hodnotou Miroslava Tyrše.

Valná hromado, Nazdar!

br. Zdeněk Rohlíček, starosta (slovo starosty) VH dne 23. 03. 2024