Letošní rok si Česká obec sokolská připomíná několik výročí vztahující se k její historii - vedle již dříve a také nejvíce připomínaných 25 let znovuobnovení Sokola a 90 let od otevření Tyršova domu v Praze uplynulo koncem února 150 let od okamžiku, kdy se konaly první sokolské šibřinky. Stručně o jejich historii a také o tom, jak probíhaly v některých jednotách letos, si můžete přečíst v březnovém tištěném vydání časopisu Sokol. Čtvrtstoletí od znovuobnovení Sokola připomíná po celý letošní rok projekt SokolGym 2015.