V úvodu Vás chci všechny pozdravit a lehce připomenout část Statutárního města Kladna "Dříň" a její sokolovnu.

Dříň je část čtvrti Kladno-Dubí, kdysi to byla samostatná obec mezi Kladnem a Buštěhradem. Vesnice Dříň v polovině 15. století zanikla. Z této obce pocházeli vladykové ze Dříně.

Pomník Obětem 2. světové války

Obrazek Nápis:
ZA PRÁVO NÁRODA PADLI
DŘÍŇŠTÍ OBČANÉ
1938-1945

Kácha Josef *1921 Dříň
Knížka Jaroslav *1902 Dříň
Koula Arnošt *1905 Dříň
Maršner Vladimír *1911 Dříň
Nuhlíček *1923 Dříň a jeho sestra Topinková Františka 1909 s manželem

NA VĚČNOU PAMĚŤ!
Lidická ulice, Kladno  

Poznámka:
Josef Kácha se narodil na Dříni 15. března 1902 a pracoval jako strojník v Dubí.
Jaroslav Knížka se narodil 8. března 1921 ve Dříni. Bydlel v Dubí. Pracoval jako výpravčí v železniční stanici Dubí. V totálním nasazení v Bavorsku v říjnu 1944 zorganizoval srážku muničního vlaku s vojenským transportérem. Za tento čin byl popraven v březnu 1945.
Arnošt Koula se narodil 2. března 1905 na Dříni, žil v Kladně a pracoval jako soustružník. Byl ilegálním protifašistickým bojovníkem v Československém požárním sboru. Na jaře 1945 byl zatčen a domů se už nevrátil.
Vladimír Maršner se narodil 13. září 1911 na Dříni, kde i žil. Pracoval jako soustružník.
Václav Nuhlíček se narodil v roce 1923 na Dříni a měl sestru Františku, která se provdala za Václava Topinku.
Františka Topinková měla stejný osud se svým manželem Václavem. Byli za okupace účastníky pověstného Kladenského případu. Za odbojovou protiněmeckou činnost byli popraveni 12. července 1944 v Praze na Pankráci.

Sokolovna na Dříni určitě neusla v propadlišti času, jak se mnozí občané Dříně domnívají. Určitě není dámou "sokoloven", ale díky sponzorům, aktivním činovníkům a MěÚ Kladno se pomaličku dostává opět do podvědomí župy Budečské.