V neděli 6. 3. 2022 se konala Valná hromada TJ Sokol Dříň za účasti 13 členů. Valnou hromadu zahájil starosta jednoty bratr Zdeněk Rohlíček "Slovem starosty".

Vážení bratři, sokolové

Vítám Vás všechny na Valné hromadě (dále jen VH) Tělocvičné jednoty Sokol Dříň, která je opět po tříletém období VH volební.

Mandát starosty jsem dostal od VH v roce 2016, tedy před šesti lety. Toto druhé období bylo silně poznamenáno pandemickou situací, kdy byla, a to někdy i velmi nepřehledně vydávána vládní nařízení, nouzový stav a veškerá další omezení spojená s běžným životem sportu nevyjímaje. V posledním čtvrtletí roku 2021 otřásla zemí energetická krize, která výrazně zvedla ceny veškerých energií a v tuto dobu prožíváme asi nejhorší období, kdy nedaleko od naší země probíhá nebezpečný válečný konflikt na Ukrajině.

Během pandemického období jsme byli nuceni často řešit schůze výboru i valných hromad na dálku prostřednictvím využití elektronických přenosů. Je bezesporu jasné, že tato doba byla pro všechny členy Sokola velmi deprimující a často chyběl sociální kontakt, což se určitě podepsalo i na problémech soutěžících oddílů. V těchto dnech jistě všichni sledují situaci na Ukrajině a plně si uvědomují, že nikdo z nás nebyl válce blíže. Osobně se domnívám, že nelze tuto agresi přehlížet s vědomím, kdy válčící mocnost s jadernými zbraněmi ještě na začátku letošního roku prohlašovala, že se žádný atak Ukrajiny nechystá.

Během posledního tříletého období udělal výbor určitě mnoho pozitivních kroků i ke spokojenosti jejich členů. Nelze opomenout prominutí členských příspěvků a snížení oddílových poplatků v roce 2021. Zajištění všech neodkladných nebo potřebných informací k vládním nařízením a jejich realizace nebo zajišťování běžného chodu sokolovny a Jednoty obecně (např. Volby do PS, prodloužení stavebního povolení, podání DP apod.).

Musím určitě poděkovat br. Teimlovi, který velmi aktivně převzal koordinaci vládních nařízení směrem k oddílu stolního tenisu a ve funkci Předsedy sportu je velmi činorodý i v začátku letošního roku, kdy začal vyřizovat dotační granty ČOS.

Dnes nechci nikoho moralizovat nebo jinak přesvědčovat. Dnes vy, VH bude volit své nové zástupce do role starosty, místostarosty, jednatele, předsedy sportu, hospodáře a kontrolního orgánu na nové 3leté období. Chci jenom případným kandidátům popřát hodně úspěchů, aby zastávali svou funkci zodpovědně a svědomitě.

Valná hromado, děkuji za slovo.

br. Zdeněk Rohlíček, starosta (slovo starosty) VH dne 6. 3. 2022