Vybrali jsme tři kritéria: pozice na žebříčku, procenta a body. U každého hráče bylo provedeno srovnání s minulou sezónou. Pro každé kritérium uvádíme šest hráčů, kteří dosáhli nejlepšího zlepšení. Kdo jsou tedy skokani sezóny? Milan Žiaran, Vladimír Bromský, Zdeněk Kasík a Luděk Stočes se v nejlepší šestce objevili ve všech třech kritérií. Pozici na žebříčku a body si nejlépe vylepšil Milan Žiaran, procenta Vladimír Bromský.

Pozice na žebříčku

Pozici na žebříčku si nejlépe vylepšili dva hráči základu Áčka, dva hráči základu Béčka a dva hráči základu Céčka. Nejvíce si pozici vylepšil Milan Žiaran, konkrétně o 31 míst z 109. na 78. pozici. Luděk Stočes se posunul o 30 míst a Zdeněk Kasík o 25 míst.

HráčPozice vloniPozice letosZměna
Milan Žiaran109.78.31
Luděk Stočes41.11.30
Zdeněk Kasík82.57.25
Vladimír Bromský79.56.23
Marek Teiml55.38.17
Petr Hrudka73.59.14

Procenta *

V procentech se zlepšil nejvíce Vladimír Bromský z 36% na 49%. Luděk Stočes zaznamenal zlepšení z 63% na 71% a Milan Žiaran z 29% na 35%.

HráčProcenta vloniProcenta letosZměna
Vladimír Bromský35,56649,17213,606
Luděk Stočes63,32571,2507,925
Milan Žiaran29,09735,7476,650
Zdeněk Kasík37,23340,5883,355
Jan Husák38,04040,3382,298
Milan Šimáček25,77127,2961,525

Body **

Jeden hráč ze základu Áčka a Béčka, tři hráči z Céčka a jeden z Déčka si nejlépe vylepšili bodový zisk vůči prvnímu hráči v žebříčku. Nejlépe si vedl Milan Žiaran, z 47% na 66%. Jiří Starý z 52% na 62% a Luděk Stočes z 87% na 96%.

HráčBody vloniDosažených % vůči prvnímu hráči žebříčkuBody letosDosažených % vůči prvnímu hráči žebříčkuRozdíl dosažených %
Milan Žiaran276,2247,48373,2566,3518,87
Jiří Starý305,1552,46351,0962,419,95
Luděk Stočes509,4386,96541,1196,189,23
Milan Šimáček282,6348,58319,4256,788,20
Vladimír Bromský391,7567,34419,1674,517,17
Zdeněk Kasík383,5565,93409,5972,816,88

* procenta: jsou přepočítána dle jednotlivých tříd - přebráno z regionálního žebříčku
** body: je srovnáváno, kolik % bodů prvního hráče žebříčku dané sezóny hráč dosáhl

Kdo se nejvíce zlepšil v sezóně 2016/2017?
Kdo se nejvíce zlepšil v sezóně 2015/2016?