[AKTUALIZOVÁNO] Výbor TJ Sokol Dříň svolává všechny své členy na Valnou hromadu, která se koná v sokolovně Kladno Dříň v sobotu 21. března 2015 od 9 hodin.

Program Valné hromady:

 1. Prezentace členů, volba předsedajícího.
 2. Volba zapisovatele, mandátové a návrhové komise.
 3. Slovo starosty a plán činnosti na rok 2015.
 4. Seznámení účastníků s usnesením z Valné hromady 2014 a následně kontrola jeho plnění.
 5. Hospodářská zpráva za rok 2014.
 6. Zpráva o činnosti oddílů.
 7. Zpráva kontroly za rok 2014.
 8. Přestávka – občerstvení.
 9. Diskuse (návrhy na oddílové příspěvky, granty, pronájmy, apod.).
 10. Zpráva návrhové komise (návrh usnesení).
 11. Schválení usnesení.
 12. Závěr.
Členem se rozumí zaregistrované členství v TJ Sokol Dříň. Členské příspěvky bude možné zaplatit po skončení Valné hromady. Účast všech členů je nutná.

Vladimír Podhorský
starosta

AKTUALIZOVÁNO: Po skončení Valné hromady následuje diskuse ohledně soupisek družstev na novou sezónu. Účast všech, kdo mají zájem hrát za nějaké družstvo, nutná.
Následně bude trénink stolního tenisu.