Vybrali jsme tři kritéria: pozice na žebříčku, procenta a body. U každého hráče bylo provedeno srovnání s minulou sezónou. Pro každé kritérium uvádíme šest hráčů, kteří dosáhli nejlepšího zlepšení. Kdo jsou tedy skokani sezóny? Milan Vinkl se jako jediný objevil v nejlepší šestce ve všech třech kritérií. Pozici na žebříčku si nejlépe vylepšil právě Milan, procenta Miroslav Hurt a body Zdeněk Kasík.

Pozice na žebříčku

Pozici na žebříčku si nejlépe vylepšili dva hráči základu Áčka, jeden hráč základu Béčka a dva hráči základu Céčka a jeden hráč základu Déčka. Nejvíce si pozici vylepšil Milan Vinkl, konkrétně o 20 míst z 82. na 62. pozici. Zdeněk Rohlíček se posunul o 15 míst a Petr Skála o 12 míst.

HráčPozice vloniPozice letosZměna
Milan Vinkl82.62.20
Zdeněk Rohlíček98.83.15
Petr Skála85.73.12
Milan Šimáček99.90.9
Vladimír Bromský56.48.8
Luděk Stočes11.7.4

Procenta *

V procentech se zlepšil nejvíce Miroslav Hurt z 16% na 45%. Luděk Stočes zaznamenal zlepšení z 71% na 79% a Milan Vinkl z 29% na 34%.

HráčProcenta vloniProcenta letosZměna
Miroslav Hurt16,17645,07728,901
Luděk Stočes71,25079,7478,497
Milan Vinkl29,00033,8734,873
Josef Němec33,48537,0253,540
Marek Teiml32,89535,0002,105
Jiří Starý23,39723,5340,137

Body **

Tři hráči ze základu Áčka, dva z Béčka a jeden z Déčka si nejlépe vylepšili bodový zisk vůči prvnímu hráči v žebříčku. Nejlépe si vedl Zdeněk Kasík, z 73% na 81%. Vladimír Bromský z 75% na 82% a Jan Hrkal z 54% na 61%.

HráčBody vloniDosažených % vůči prvnímu hráči žebříčkuBody letosDosažených % vůči prvnímu hráči žebříčkuRozdíl dosažených %
Zdeněk Kasík409,5972,81466,8481,138,33
Vladimír Bromský419,1674,51471,1681,897,38
Jan Hrkal303,7253,99351,6861,127,13
Milan Vinkl367,1465,26394,2268,513,25
Miroslav Hurt430,7976,58449,3878,101,52
Marek Teiml476,4584,69495,2486,071,38

* procenta: jsou přepočítána dle jednotlivých tříd - přebráno z regionálního žebříčku
** body: je srovnáváno, kolik % bodů prvního hráče žebříčku dané sezóny hráč dosáhl

Kdo se nejvíce zlepšil v sezóně 2017/2018?
Kdo se nejvíce zlepšil v sezóně 2016/2017?
Kdo se nejvíce zlepšil v sezóně 2015/2016?