Vybrali jsme tři kritéria: pozice na žebříčku, procenta a body. U každého hráče bylo provedeno srovnání s minulou sezónou. Pro každé kritérium uvádíme šest hráčů, kteří dosáhli nejlepšího zlepšení. Kdo jsou tedy skokani sezóny? Luděk Stočes a Stanislav Kozák se objevili v nejlepší šestce ve všech třech kritérií. Pozici na žebříčku a procenta si nejlépe vylepšil Zdeněk Kasík, body Robert Segmüller.

Pozice na žebříčku

Nejvíce si pozici vylepšil Zdeněk Kasík, konkrétně o 7 míst z 50. na 43. pozici.

HráčPozice vloniPozice letosZměna
Zdeněk Kasík50.43.7
Milan Vinkl62.59.3
Stanislav Kozák115.112.3
Luděk Stočes4.3.1
Milan Šimáček90.89.1

Procenta *

V procentech se zlepšil nejvíce Zdeněk Kasík z 26% na 35%. Luděk Stočes zaznamenal zlepšení z 80% na 86% a Zdeněk Rohlíček z 15% na 19%.

HráčProcenta vloniProcenta letosZměna
Zdeněk Kasík26,25035,4529,202
Luděk Stočes79,74786,4416,694
Zdeněk Rohlíček15,36419,4184,054
Robert Segmüller2,4635,2942,831
Vladimír Bromský28,75031,1192,369
Stanislav Kozák5,9587,2971,339

Body **

Pouze u třech hráčů došlo k vylepšení tohoto kritéria. Nejlépe si vedl Robert Segmüller, z 16% na 26%. Stanislav Kozák z 20% na 28% a Luděk Stočes z 96% na 99%.

HráčBody vloniDosažených % vůči prvnímu hráči žebříčkuBody letosDosažených % vůči prvnímu hráči žebříčkuRozdíl dosažených %
Robert Segmüller91,9715,98138,6725,529,54
Stanislav Kozák113,8619,79152,4128,058,26
Luděk Stočes553,3796,17538,8899,183,00

* procenta: jsou přepočítána dle jednotlivých tříd - přebráno z regionálního žebříčku
** body: je srovnáváno, kolik % bodů prvního hráče žebříčku dané sezóny hráč dosáhl

Kdo se nejvíce zlepšil v sezóně 2018/2019?
Kdo se nejvíce zlepšil v sezóně 2017/2018?
Kdo se nejvíce zlepšil v sezóně 2016/2017?
Kdo se nejvíce zlepšil v sezóně 2015/2016?